• نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
 • گروه ایستاتیس www.isstatis.com
 • سایبان پارکینگ
 • بیلبورد
 • سایبان پارکینگ
 • آشیانه
 • خدمات گروه ایستاتیس
 • پلتفورم
 • پل فلزی
 • روف گاردن

برخی از مشتریان

 • حفارچاه جنوب
 • m sh 4
 • m sh 1
 • m sh 2
 • m sh 3
 • ضصث
 • فقغ
 • زرز
 • 65